Meniu Toggle menu

Conferinţă de presă pentru prezentarea Anului Credinţei

Joi, 21 iunie 2012, în Aula Ioan Paul al II-lea a Sălii de Presă a Sfântului Scaun, a avut loc conferinţa de presă pentru prezentarea Anului Credinţei (11 octombrie 2012 – 24 noiembrie 2013). În cursul întâlnirii a fost prezentat calendarul marilor evenimente care vor avea loc la Roma în cadrul Anului Credinţei şi s-a trecut şi la prezentarea site-ului internet şi a logoului care va marca toate evenimentele anului. Au intervenit la conferinţa de presă: Mons. Rino Fisichella, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, şi Mons. Graham Bell, subsecretar al aceluiaşi Consiliu Pontifical. Prezentăm în continuare intervenţia Monseniorului Rino Fisichella şi logoul Anului Credinţei.

* * *

Papa Benedict al XVI-lea, în Scrisoarea Apostolică Porta fidei a scris: „Încă de la începutul slujirii mele ca Succesor al lui Petru mi-am amintit de exigenţa de a redescoperi drumul credinţei pentru a pune în lumină cu claritate tot mai mare bucuria şi entuziasmul reînnoit al întâlnirii cu Cristos” (nr. 2). În lumina acestui gând, a convocat Anul Credinţei, care va începe cu fericita coincidenţă a două aniversări: cincizeci de ani de la deschiderea Conciliului al II-lea din Vatican (1962) şi douăzeci de ani de la publicarea Catehismului Bisericii Catolice (1992).

De la întreaga Biserică provine un gând de mulţumire sinceră Sfântului Părinte pentru că a voit acest An. Aşteptarea este mare, precum şi dorinţa de a voi să corespundem în mod deplin şi coerent. Mulţumirea adusă Papei Benedict al XVI-lea se extinde şi pentru faptul că a voit să însoţească acest An cu prezenţa sa şi învăţătura sa. De fapt, suntem recunoscători încă de acum pentru că a decis să dedice catehezele de miercuri temei credinţei. Va fi un ulterior instrument preţios pentru a putea da cont de credinţă susţinuţi de cuvântul său şi de exemplul său.

Anul Credinţei vrea, înainte de toate, să susţină credinţa atâtor credincioşi care în truda zilnică nu încetează să încredinţeze cu convingere şi curaj propria existenţă Domnului Isus. Mărturia lor preţioasă, care nu face vâlvă în faţa oamenilor, dar este preţioasă în ochii Celui Preaînalt, este ceea ce permite Bisericii să se prezinte în lumea de astăzi, aşa cum a fost în trecut, cu forţa credinţei şi cu entuziasmul celor simpli. Oricum, acest An se inserează în cadrul unui context mai amplu marcat de o criză generalizată care cuprinde şi credinţa. Supus de multe decenii la incursiunile unui secularism care în numele autonomiei individuale cerea independenţa de orice autoritate revelată şi făcea din propriul program acela de „a trăi în lume ca şi cum Dumnezeu n-ar exista”, contemporanul nostru adesea se află în situaţia de a nu mai şti unde să se situeze. Criza de credinţă este expresie dramatică a unei crize antropologice care l-a lăsat pe om sieşi; pentru aceasta el este astăzi confuz, singur, în voia forţelor al căror chip nu-l cunoaşte, şi fără o ţintă spre care să destineze existenţa sa. Este necesar să se poată merge dincolo de sărăcia spirituală în care se află mulţi dintre contemporanii noştri, care nu mai percep absenţa lui Dumnezeu din viaţa lor ca o absenţă care ar trebui să fie umplută. Deci, Anul Credinţei vrea să fie un parcurs pe care comunitatea creştină îl oferă multora care trăiesc cu nostalgia de Dumnezeu şi dorinţa de a-l întâlni din nou. De aceea, este necesar ca aceia care cred să simtă responsabilitatea de a oferi compania credinţei, pentru deveni aproape al acelor care cer cont de credinţa noastră.

Papa a indicat în Porta fidei obiectivele spre care trebuie îndreptată angajarea Bisericii. A scris el: „Dorim ca acest An să trezească în fiecare credincios aspiraţia de a mărturisi credinţa în plinătate şi cu reînnoită convingere, cu încredere şi speranţă. Va fi o ocazie propice şi pentru a intensifica celebrarea credinţei în liturgie, şi îndeosebi în Euharistie […] În acelaşi timp, dorim ca mărturia de viaţă a celor care cred să crească în credibilitatea sa. A redescoperi conţinuturile credinţei mărturisite, celebrate, trăite şi rugate şi a reflecta asupra actului însuşi cu care se crede este o angajare pe care orice credincios trebuie să şi-o însuşească” (Pf 9). Un program urgent care se inserează, înainte de toate, în interiorul vieţii zilnice a fiecărui credincios şi în pastoraţia obişnuită a comunităţii creştine, pentru a se regăsi spiritul misionar genuin necesar pentru a da viaţă noii evanghelizări. În această privinţă, sunt bucuros să pot da ştirea că Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor a aprobat formularul unei sfinte Liturghii speciale „Pentru Noua Evanghelizare”. Un semn clar pentru ca în acest An şi în ajunul Sinodului dedicat noii evanghelizări şi transmiterii credinţei să se dea primat rugăciunii şi în special sfintei Euharistii, izvor şi culme a întregii vieţi creştine.

Împreună cu acest parcurs zilnic, Nota cu caracter pastoral pe care Congregaţia pentru Doctrina Credinţei a publicat-o la 6 ianuarie, propune diferite iniţiative concrete care pot să fie demarate la nivel de Conferinţe Episcopale, dieceze, parohii, asociaţii şi mişcări. Aşa cum se ştie, Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări i-a fost încredinţată misiunea de a propune, a însufleţi, a coordona evenimente cu caracter universal. În continuare ilustrez câteva iniţiative care au fost aprobate şi vor fi momente care caracterizează desfăşurarea Anului Credinţei.

 1. Înainte de toate, a fost pregătit logoul care va marca toate evenimentele din acest An. El reprezintă o barcă, imagine a Bisericii, în navigaţie pe valuri. Catargul mare este o cruce care înalţă velele, care la rândul lor, cu semne dinamice, realizează grupul de trei litere ale lui Cristos (IHS). Pe fundalul velelor este reprezentat soarele care, asociat la grupul de trei litere, face trimitere la Euharistie.
   
 2. Începând din acest moment, va intra în funcţie situl care va fi disponibil în mai multe limbi şi direct consultabil la adresa www.annusfidei.va. Situl a fost proiectat în manieră inovatoare şi este consultabil de toate dispozitivele mobile şi tablet prin alegerea de componente şi tehnologii de nouă concepţie. Deci oferă oportunitatea de a cunoaşte toate întâlnirile prevăzute cu Sfântul Părinte şi evenimentele de importanţă mai mare ale Conferinţelor Episcopale, ale diecezelor, ale mişcărilor şi asociaţiilor. De astăzi este furnizat în italiană şi engleză, iar în zilele următoare va fi adăugată ediţia în limba spaniolo, franceză, germană şi poloneză.
   
 3. Este gata şi imnul oficial al Anului Credinţei. Credo, Domine, adauge nobis fidem este referenul care rămâne ca invocaţie către Domnul pentru ca să mărească în noi toţi credinţa, mereu aşa de slabă şi care are nevoie de harul său.
   
 4. În primele zile din septembrie va ieşi în diferite limbi Ajutorul pastoral, A trăi Anul Credinţei, pregătit pentru a însoţi, în primul rând, comunitatea parohială şi pe cei care vor voi să se insereze în înţelegerea conţinuturilor Crezului.
   
 5. O mică imagine a lui Cristos din Domul din Cefalů îi va însoţi pe toţi pelerinii şi credincioşii din diferitele părţi ale lumii. Pe spate este scrisă Mărturisirea de credinţă. De fapt, unul din obiectivele Anului Credinţei este de a face din crez rugăciunea zilnică învăţată pe de rost, aşa cum era obiceiul în primele secole ale creştinismului. Conform cuvintelor sfântului Augustin: „Primiţi formula credinţei care este numită Simbol. Şi când aţi primit-o, imprimaţi-o în inimă şi repetaţi-o în fiecare zi interior. Înainte de a vă culca, înainte de a ieşi, luaţi cu voi Simbolul vostru. Nimeni nu scrie Simbolul numai cu scopul de a fi citit, ci pentru ca să fie meditat”.
   
 6. Cât priveşte Calendarul evenimentelor, în acest moment facem referinţă numai la cele cu caracter universal care vor avea prezenţa Sfântului Părinte şi vor fi celebrate la Roma.
  • Deschiderea Solemnă a Anului Credinţei va avea loc în Piaţa „Sfântul Petru”, joi 11 octombrie, când este a cincizecea aniversare a începutului Conciliului al II-lea din Vatican. Va fi o celebrare euharistică solemnă concelebrată de toţi Părinţii Sinodali, de Preşedinţii Conferinţelor Episcopale din lume şi de Părinţii conciliari încă în viaţă care vor putea să vină.
    
  • Primul eveniment al Anului, duminică 21 octombrie, va fi canonizarea a 6 martiri şi mărturisitori ai credinţei. Semnul este elocvent în sine însuşi. Pe urma a ceea ce este scris în Porta fidei: „Prin credinţă, în decursul secolelor, bărbaţi şi femei de toate vârstele, al căror nume este scris în Cartea vieţii (cf. Ap 7,9; 13,8), au mărturisit frumuseţea de a-l urma pe Domnul Isus acolo unde erau chemaţi să dea mărturia faptului că sunt creştini” (Pf 13). Vor fi canonizaţi: Jacques Berthieu, preot iezuit, martiri misionar în Madagascar (1896); Pietro Calungsod, laic catehet, martir în Filipine (1672); Giovanni Battista Piamarta, preot mărturisitor al credinţei în educarea tineretului (1913); Maica Marianne (Barbara Cope), mărturisitoare a credinţei în leprozeria din Molokai (1918); Maria de pe Muntele Carmel, călugăriţă din Spania (1911); Caterina Tekakwitha, laică indiană convertită la credinţa catolică (1680) şi Anna Schäffer, laică bavareză, mărturisitoare a iubirii lui Cristos de pe patul de suferinţă (1925). Deci, vom avea ocazia de a reflecta şi a ne ruga cu privire la aceşti mărturisitori care cu eroismul vieţii lor sunt puşi de Biserică drept exemple de credinţă trăită.
    
  • La 25 ianuarie 2013, tradiţionala celebrare ecumenică în Bazilica „Sfântul Paul din afara zidurilor” va avea un caracter ecumenic mai solemn şi ne vom ruga împreună pentru ca prin mărturisirea comună a Simbolului, creştinii care au primit acelaşi botez, să nu uite calea unităţii ca semn vizibil care trebuie oferit lumii.
    
  • Sâmbătă 2 februarie, celebrarea pentru toate persoanele care şi-au consacrat viaţa Domnului prin profesiunea călugărească: vor putea veni în Bazilica „Sfântul Petru” pentru o rugăciune comună ca mărturie că credinţa cere şi semne concrete care orientează să se menţină vie aşteptarea Domnului care se întoarce.
    
  • Duminica Floriilor, 24 martie, va fi ca întotdeauna dedicată tinerilor care se pregătesc pentru Ziua Mondială a Tineretului.
    
  • Duminica de 28 aprilie va fi dedicată tuturor copiilor şi adolescenţilor care au primit sacramentul Mirului. Sfântul Părinte va conferi Mirul unui mic grup de tineri ca mărturie a mărturisirii publice a credinţei ca o confirmare a celei baptismale.
    
  • Duminica de 5 mai va fi dedicată celebrării credinţei care are în evlavia populară o exprimare iniţială şi care în decursul secolelor s-a transmis ca formă specială de credinţă a poporului prin viaţa Confraternităţilor.
    
  • Veghea de Rusalii, 18 mai, va fi dedicată tuturor mişcărilor, vechi şi noi, cu pelerinajul la Mormântul lui Petru, martor al credinţei care în ziua de Rusalii a deschis uşile casei pentru a merge în pieţe şi pe străzi ca să vestească învierea lui Cristos. În Piaţa „Sfântul Petru” vom cere Domnului să mai trimită cu multă îmbelşugare pe Duhul său pentru ca să se reînnoiască minunile ca în primele timpuri al Bisericii de la începuturi.
    
  • În sărbătoarea Corpus Domini, duminică 2 iunie, vom avea o adoraţie euharistică solemnă care va fi în acelaşi timp în toată lumea. În catedrala din fiecare dieceză şi în toate bisericile unde va fi posibil, la aceeaşi oră se va realiza tăcerea contemplaţiei ca mărturisire a credinţei care contemplă misterul lui Dumnezeu cel viu şi prezent în mijlocul nostru cu Trupul şi Sângele său.
    
  • Duminica de 16 iunie va fi dedicată mărturisirii Evangheliei vieţii care din totdeauna a văzut Biserica drept promotoare a vieţii umane şi în apărarea demnităţii persoanei din prima clipă până la ultimul său moment natural.
    
  • Duminică 7 iulie, va fi încheierea la „Sfântul Petru” a pelerinajului pe care seminariştii, novicele, novicii şi cei care sunt pe drumul vocaţional îl vor realiza pentru a face publică bucuria alegerii lor de a-l urma pe Domnul în slujba Bisericii sale.
    
  • Între 23-28 iunie, Ziua Mondială a Tineretului la Rio de Janeiro va fi ca întotdeauna momentul culminant al unui drum care va avea tineri din toată lumea în întâlnire bucuroasă pentru a spune tuturor importanţa credinţei.
    
  • Ziua de 29 septembrie va fi dedicată în mod deosebit cateheţilor, pentru a face mai evidentă importanţa catehezei în creşterea credinţei şi înţelegerea inteligentă şi sistematică a credinţei în raport cu viaţa personală şi a creşterii comunitare. Va fi o ocazie pentru a aminti şi a douăzecea aniversare a publicării Catehismului Bisericii Catolice.
    
  • Duminica de 13 octombrie va avea prezenţa tuturor realităţilor mariane pentru a arăta că Fecioara Maria, Mamă a lui Dumnezeu, este icoană a credinţei oricărui credincios care în încredinţarea sa ascultătoare voinţei Tatălui poate să facă minuni autentice.
    
  • În sfârşit, duminică 24 noiembrie, va fi celebrată ziua de încheiere a Anului Credinţei.

   

 7. Calendarul Anului este mult mai amplu decât aceste mari evenimente. Diferite Dicasterii au pus deja în program iniţiative care sunt publicate în calendar. În funcţie de propriile competenţe, Dicasteriile vor celebra a cincizecea aniversare a începutului Conciliului al II-lea din Vatican cu respective congrese şi iniţiative culturale. Un parcurs catehetic deosebit, de exemplu, va fi propus în catacombe de către Consiliul Pontifical pentru Cultură. De pe site se vor putea urmări iniţiativele care zi după zi vor ajunge la cunoştinţa Secretariatului General şi din partea diferitelor realităţi ecleziale.
   
 8. Nu vor lipsi câteva mari evenimente cu caracter cultural pentru a arăta cum credinţa a ridicat atâţia bărbaţi şi femei care în artă, în literatură şi în muzică au exprimat genialitatea lor şi credinţa lor. Îndeosebi mă gândesc la Expoziţia care va fi situată la Castel Sant’Angelo între 7 februarie – 1 mai, cu opere de raritate absolută, centrată pe figura apostolului Petru, martor al lui Cristos de la Cezareea lui Filip până la Roma. A fost încredinţată grijii părintelui Alessio Geretti şi realizată şi graţie disponibilităţii Ministrului pentru bunurile şi activităţile culturale şi a Superintenden?ii pentru Polul Muzeal Roman. În afară de asta, un mare concert se va ţine în Piaţa „Sfântul Petru”, sâmbătă 22 iunie.

Aşa cum bine a scris Papa Benedict al XVI-lea: „Numai crezând, credinţa creşte şi se întăreşte” (Pf 7). Aceste evenimente cu caracter universal vor să fie numai un semn pentru a reparcurge împreună o bucată de istorie care ne uneşte şi ne face responsabili pentru momentul pe care suntem chemaţi să-l trăim. De altfel, nu credem niciodată singuri. Drumul care trebuie parcurs este întotdeauna rod al unei vieţi de relaţii şi de experienţă de comunitate care permite să percepem Biserica drept prim subiect care crede şi care transmite credinţa din totdeauna. Este o etapă din acea istorie bimilenară pe care „prin credinţă” şi noi suntem chemaţi s-o parcurgem.

Pentru logo vedeţi aici.

Preluat de pe Ercis.ro
Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Opinii, gânduri, întrebări...