Meniu Toggle menu

Scrisoare circulară a PS Florentin despre Anul Credinţei

Scrisoare circulară
cu privire la tema noului an pastoral

către onoratul cler, persoanele consacrate
şi iubiţii credincioşi creştini ai Eparhiei de Cluj-Gherla,

Onoraţi fraţi preoţi, cuvioase persoane consacrate şi iubiţi credincioşi,

În Scrisoarea Apostolică Porta Fidei din 11 octombrie 2011, Sfântul Părinte Papa BENEDICT al XVI-lea a decretat un an pastoral dedicat credinţei. Anul Credinţei va începe la 11 octombrie 2012, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la deschiderea lucrărilor Conciliului Ecumenic Vatican II, şi se va încheia la 24 noiembrie 2013.

Având în vedere aceste recomandări ale Magisteriului Bisericii cu privire la Anul Credinţei şi faptul că în Eparhia noastră fusese deja stabilită tema pentru anul pastoral 2013: „Familia, leagăn al credinţei”, la propunerea membrilor Biroului pastoral eparhial, am decis ca tema pastorală a anului 2013 să fie:

ANUL CREDINŢEI
– Familia leagăn al credinţei –

Acest an va constitui un prilej potrivit pentru ca toţi credincioşii să înţeleagă că fundamentul profund al credinţei creştine este întâlnirea cu o Persoană care dă vieţii un nou orizont şi astfel îi conferă un sens decisiv. Credinţa întemeiată pe întâlnirea cu Isus Hristos înviat va putea fi redescoperită în integritatea sa şi în strălucirea sa. În zilele noastre credinţa este un dar care trebuie redescoperit, cultivat şi mărturisit, pentru ca Domnul să ne dea fiecăruia dintre noi să trăim frumuseţea şi bucuria faptului de a fi creştini ( cf. Nota cu indicaţii pastorale pentru Anul Credinţei).

Anul Credinţei a fost decretat sub semnul a două mari evenimente care au marcat profund istoria Bisericii Catolice: a 50-a aniversare a deschiderii lucrărilor Conciliului Vatican II, care a fost convocat de Fericitul Ioan al XXIII-lea la 11 octombrie 1962, şi a 20-a aniversare a promulgării Catehismului Bisericii Catolice, de către Fericitul Ioan Paul al II-lea la 11 octombrie 1992.

Având în vedere recomandările Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, conţinute în documentul Nota cu indicaţii pastorale pentru Anul Credinţei, precum şi propunerile membrilor Biroului pastoral eparhial, am stabilit următoarele obiective pastorale:

A. La nivel eparhial:

 • imagineDeschiderea Anului Credinţei se va celebra în mod festiv în Catedrala „Schimbarea la Faţă”, joi – 11 octombrie 2012, la ora 1800, în comuniune cu Pontiful Roman şi ceilalţi Episcopi uniţi cu el. La această celebrare liturgică sunt invitaţi să participe cât mai mulţi preoţi, persoane consacrate şi credincioşi;
 • Cunoaşterea şi aprofundarea doctrinei catolice, prin acţiuni pastorale, simpozioane, congrese, întâlniri, la care să poată participa credincioşii Eparhiei noastre, clerici, persoane consacrate sau laici, punându-se accentul pe:
  • Sfânta Scriptură
  • Documentele Conciliului Vatican II
  • Catehismul Bisericii Catolice şi Compendiul Catehismului Bisericii Catolice;
 • Participarea la acţiunile propuse de Sfântul Scaun cu privire la Anul Credinţei;
 • Atenţie mai mare acordată instituţiei familiei şi şcolilor catolice pentru educarea tinerilor în spiritul credinţei autentice.

B. La nivelul parohial:

 • Deschiderea Anului Credinţei se va celebra în bisericile parohiale în mod solemn duminică – 14 octombrie 2012. La această celebrare liturgică sunt invitaţi să participe toţi credincioşii parohiei;
 • Celebrarea Postului Mare să se facă cu spirit de penitenţă, în special pentru păcatele împotriva credinţei;
 • Participarea la evenimentele organizate cu ocazia Anului Credinţei la nivel eparhial şi al întregii Biserici Catolice;
 • Organizarea de acţiuni care să ajute reînnoirea, mărturisirea, transmiterea şi aprofundarea credinţei catolice: cateheze specifice, întâlniri de rugăciune, misiuni populare, pelerinaje şi alte acţiuni ale comunităţii parohiale;
 • În cadrul acţiunilor pastorale organizate la nivel parohial se vor prezenta teme privind doctrina catolică folosindu-se în special Sfânta Scriptură, documentele Conciliului Vatican II şi Catehismul Bisericii Catolice, lăsându-se timp pentru discuţii şi aprofundare;
 • Vor fi difuzate publicaţii (cărţi, reviste, ziare, etc.) care prezintă într-un limbaj accesibil şi corect doctrina catolică.

Alte acţiuni pastorale concrete, specifice Anului Credinţei, vor fi notate în calendarul pastoral al anului 2013, care va fi difuzat la timpul rânduit către cei interesaţi.

Încredinţăm noul an pastoral 2013 mijlocirii rugătoare a Preasfintei Fecioare Maria, Mama Bisericii, Regina Familiilor şi mijlocirii Sfântului Iosif, Patronul Bisericii Universale şi al Eparhiei noastre, Ocrotitorul Familiilor, pentru întărirea în credinţă, speranţă şi iubire a membrilor familiilor şi a unităţii dintre aceştia, astfel încât instituţia familiei să fie mereu un «leagăn al credinţei», un liant ce consolidează viaţa Bisericii locale şi a societăţii româneşti actuale.

Cu arhierească binecuvântare,
Florentin CRIHĂLMEANU
Episcop Eparhial de Cluj-Gherla

Pr. Cristian DAVID
Cancelar Eparhial

Opinii, gânduri, întrebări...