Meniu Toggle menu

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Cum să vorbim despre Dumnezeu?

Cum să vorbim despre Dumnezeu? miercuri, 28 noiembrie 2012 Iubiţi fraţi şi surori, Întrebarea centrală pe care ne-o punem astăzi este următoarea: cum să vorbim despre Dumnezeu în timpul nostru? Cum să comunicăm Evanghelia, pentru a deschide drumuri spre adevărul său mântuitor în inimile adesea închise ale contemporanilor noştri şi în minţile lor adesea distrate

Continuare »

Raţionalitatea credinţei în Dumnezeu

Raţionalitatea credinţei în Dumnezeu miercuri, 21 noiembrie 2012 Iubiţi fraţi şi surori, Înaintăm în acest An al Credinţei purtând în inima noastră speranţa de a redescoperi câtă bucurie există în credinţă şi de a regăsi entuziasmul de a comunica tuturor adevărurile credinţei. Aceste adevăruri nu sunt un simplu mesaj despre Dumnezeu, o informaţie deosebită despre

Continuare »

Nebuni din fire

„Nebuni din fire sunt toţi oamenii care nu îl cunosc pe Dumnezeu, şi care nu au ştiut, plecând de la bunătăţile văzute, să îl vadă pe Cel care este, nici din cercetarea lucrurilor Sale să îl recunoască pe Meşterul acestora.” (Înţelepciunea lui Solomon 13,1) Acest citat poate fi descărcat pe o imagine de promovare a

Continuare »

Căile care duc la cunoaşterea lui Dumnezeu

Căile care duc la cunoaşterea lui Dumnezeu miercuri, 11 noiembrie 2012 Iubiţi fraţi şi surori, Miercurea trecută am reflectat asupra dorinţei de Dumnezeu pe care fiinţa umană o poartă în adâncul ei. Astăzi aş vrea să continui să aprofundez acest aspect meditând pe scurt împreună cu voi asupra câtorva căi pentru a ajunge la cunoaşterea

Continuare »

Dorinţa de Dumnezeu

Dorinţa de Dumnezeu miercuri, 7 noiembrie 2012 Iubiţi fraţi şi surori, Drumul de reflecţie pe care îl facem împreună în acest An al Credinţei ne conduce să medităm astăzi asupra unui aspect fascinant al experienţei umane şi creştine: omul poartă în sine o misterioasă dorinţă de Dumnezeu. În mod foarte semnificativ, Catehismul Bisericii Catolice începe

Continuare »

Lumen gentium. Constituţia dogmatică despre Biserică

Primul capitol al documentului este intitulat Misterul Bisericii şi începe cu aceste cuvinte: „Cristos este LUMINA NEAMURILOR”. Se vorbeşte despre mister ca nu cumva să ne oprim numai la aspectul vizibil al Bisericii, uitând partea invizibilă, natura intimă a acesteia; ca să nu observăm doar lucrarea oamenilor în Biserică, uitând de lucrarea lui Dumnezeu. Biserica

Continuare »